Blog

Cable protection for rent Thailand event

protect line

Cable protection สำหรับงาน outdoor ที่จะต้องมีรถขับผ่าน หรือ แขกเดินเข้างานไปมา สายไฟต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยใน เคเบิ้ล โพรเทคชั่นนี้ โดยการทำงานของ Ekachai Lighting เราจะเดินสายไฟอย่างสวยงาม แอบไว้อย่างเรียบร้อย ไม่ทำให้เป็นจุดเด่นในงาน รับรองลูกค้าไม่เดินแตะ หรือสะดุดสายไฟ เป็นอันขาด

ติดต่อขอเช่าระบบแสง สี เสียง มืออาชีพ ได้ที่โทร 081-372-0694

ดู portfolio ที่ผ่าน ๆ มาได้ที่ คลิ๊ก