Blog

ระบบแสงสีเสียง งานแถลงข่าว 12 ปี กองทุนหมู่บ้าน ศูนย์สิริกิต์ 2013

บริษัท เอกชัยไล้ท์ติ้ง จำกัด ได้ เป็นผู้จัดทำระบบ แสง สี เสียง สำหรับงาน แถลงข่าว 12 ปี กองทุนหมู่บ้าน

ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 3,4 ศูนย์สิริกิติ์

5

การติดตั้งระบบ แสงสีเสียง สำหรับงานแถลงข่าว ในห้องประชุม ศูนย์สิริกิติ์

8

ในช่วงการซ้อม ระบบแสง-เสียงทั้งห้อง

6

ภาพรวมของในช่วงแถลงข่าว

3

ติดต่อขอทราบราคา ค่าเช่าระบบแสง สี เสียง สำหรับงานแถลงข่าว

ติดต่อ บริษัท เอกชัยไล้ท์ติ้ง จำกัด

081-372-0694 | EkachaiLighting@gmail.com

www.Ekachai-Lighting.com